BİLİM KURULU
ÜNVAN ADI SOYADI KURUM/KURULUŞ
Prof.Dr. Adem ŞAHİN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Prof.Dr. Güldem CERİT Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. İrşadi AKSUN Koç Üniversitesi
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa GÜDEN İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof.Dr. Mustafa GÜNEŞ Gediz Üniversitesi
Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi
Prof.Dr. Nuri BAŞOĞLU İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. Sevinç KÖSE Celal Bayar Üniversitesi
Doç.Dr. Yeşim ÜÇDOĞRUK GÜREL Dokuz Eylül Üniversitesi
     
Not:
-İsimler alfabetik sırayla yazılmıştır.